Här är höstens Boulelag!

Detta är höstens boulelag, som spelar för Sexdrega PRO. 

Vill du vara med och spela? Hör av dig till Lennart Enander tel. 0325-62 50 67 eller Ladde tel. 0705 189 434. 

Aktuellt i Sexdrega